نشانه ای برای شادی

این اتفاق افتاد که ما همه نشانه های بد را به یاد می آوریم: از گربه های سیاه پوستان اجتناب می کنیم، می ترسیم که در گوشه ای از میز نشستن، از آنها می خواهیم که ما را مورد آزار و اذیت قرار ندهند ... بله، حتی زمانی که ما بزرگسال هستیم، ما آنها را دوست نداریم، آنها رشد نمی کنند. یک تصور وجود دارد که در زندگی ما چیزهای بدتری نسبت به چیزهای خوب وجود دارد. اجازه دهید اطمینان حاصل کنیم که ما برای همه بدیان به اندازه کافی شانس داریم.

نشانه های مردم برای شانس

اعتقادات مردم نه تنها نادیده گرفتن «چیپسها» است که از هر یک از آنها تجربیات انباشته شده و پیامهای پنهان است. شایع ترین نشانه های شانس چیست؟

نشانه های فنگ شویی، آوردن شانس موفق

با توجه به تعالیم فنگ شویی، جریان انرژی بستگی به نحوه مدیریت فضای خانه شما دارد. برای هدایت او به کانال شانس، باید تعادل را رعایت کنید و قوانین اساسی فنگ شویی را دنبال کنید . علاوه بر این، برای رسیدن به موفقیت، می توانید از برخی عناصر دکور داخلی استفاده کنید:

علاوه بر این، به طور سنتی نشانه ای از شادی زن یا مرد می تواند یک گل باشد.

گل برای شادی زنان و مردان:

گل برای شادی انسان:

تصمیم گرفتید خود را با چیزهایی که نشانه ای از شانس است، خود را ناخودآگاه تنظیم کنید تا به انرژی مثبت برسید. اما این نشانه های سرنوشت بیش از حد به نظر نمی آید - شما در معرض خطر شادی واقعی هستید!