علامت - پروانه به پنجره در محل کار پرواز کرد

امروزه علائم به صورت متفاوتی برخورد می شود: کسی شک می کند لبخند می زند، کسی آن ها را هشدار می دهد در مورد وقایع مرگبار، برای برخی آنها موضوع بحث نیستند. اما مهم نیست که چطور با آنها برخورد میکنیم، آنها وجود دارند. بیایید با یکی از آنها آشنا شویم و ببینیم که پروانه از طریق پنجره پرواز می کند.

معنای عناوین چیست؟

شایان ذکر است که اکثر مردم با ظاهر پروانه همراه با خبر خوب، که توسط کسی که آن را دیدند یا به آن در پنجره پرواز کرد، دریافت کرد، اما در همه جا نبود.

  1. اسلاوها معتقد بودند که پروانه - این روح انسان است، بنابراین آنها لزوما اجازه می دهد آن را.
  2. اروپاییان باستان بسیار از ظاهر یک پروانه در خانه می ترسیدند: آنها معتقد بودند که او پیام رسان از جهان مرده است، و ظاهر او پیش بینی مرگ یک دوست داشتنی بود.
  3. اما در پروانه های چین و ژاپن همیشه نمادهای عشق و خانواده شادی را نشان داده اند.

اعتقادات مدرن درباره پروانه

اگر چه روزهای گذشته گذشت، اما امروزه بسیاری از مردم با اعتماد به نفس به نشانه ها اشاره می کنند، آنها را با ویژگی های مدرنیته سازگار می کنند. بنابراین، امروز می توانید یک تفسیر جدید مرتبط با این حشره پیدا کنید: یک نشانه - پروانه به پنجره در محل کار پرواز کرد.

بیشتر اعتقاد دارند ظاهر آن علامت خوب است، به خصوص اگر آن حشره از رنگ های روشن است. این با اخبار خوب در مورد ارتباط است خدمات، برای مثال، افزایش نردبان شغلی. در این مورد انتظار می رود که وفاداری خود را نسبت به رئیس خود تحت تاثیر قرار دهد. البته خنده دار است، اما ناگهان - و در واقع ...

  1. اگر محل کار شما در نزدیکی پنجره است و پروانه از طریق پنجره در محل کار حرکت کرده است، می توانید یک سفر تجاری جالب را انتظار داشته باشید.
  2. بسیاری معتقدند که ظهور یک حشره با بال های سبز و یا الگوهای بر روی آنها، نشان می دهد افزایش دستمزد.

ما خودمان با علائم زیادی روبرو هستیم و روانشناسان می گویند اگر به این باور برسید که یک نشانه: یک پروانه به کار شما رفته است - مهربان، اینطور خواهد بود.