علامت "پیدا کردن کلید"

برای مثال، اکثر مردم روسیه به نشانه های مختلف اعتقاد دارند. کلید را در یادداشت پیدا کنید - یک رویداد خوب است، اما باید توجه داشته باشید که تفاوت های مختلف نیز وجود دارد.

کلید را پیدا کنید - نشانه مردم است

اگر کلید را پیدا کنید، علامت قومی می گوید که این یک نشانه مطلوب برای موفقیت است، به خصوص اگر پیدا کردن یک محصول عجیب و غریب زیبا است. چنین کلیدی می تواند با طلسم شما ساخته شود که به تغییرات مثبت، غلبه بر موانع و دستاوردهای جدید کمک خواهد کرد. کلید تلطیف را می توان بر روی یک دسته از کلید های خود و یا بر روی روبان استفاده می شود.

تفسیرهای دیگری از چنین یافته ای وجود دارد. اغلب پیدا کردن کلید یک نشانه برای تغییر زود هنگام محل اقامت است. اگر پیدا کردن شما قدیمی و زنگ زده باشد - می توانید انتظار داشته باشید که یک وراث یا پاداش جامد دریافت کنید. یک کلید را پیدا نکنید، اما کل دسته - یک علامت برای حل یک پیچیدگی کامل از مشکلات است.

پیدا کردن کلید های از دست رفته شما نیز نشانه مثبت است. این رویداد بدین معناست که به زودی آغاز یک مرحله جدید زندگی، شاید شاید علاوه بر خانواده، اما نه تولد کودک، بلکه ظهور یک عضو جدید خانواده - دختر، ازدواج، انتظار می رود.

نشانه های دیگر در مورد کلیدها

اغلب نشانه های مردم از بلايای احتمالی هشدار می دهند. به عنوان مثال، یک کلید شکسته نشانه بد است، به این معنی که خانه شما سرقت می شود. برای محافظت از خودتان از دزدان، یک دسته از چند کلید را بسازید و آنها را با یک روبان قرمز به هم بزنید. با این دسته از طریق آپارتمان و کلید pozivite در هر گوشه. سپس این قبر در درب جلو را ببندید.

کلیدها را روز چهارشنبه حل نمی کند - این نشانه هشدار می دهد که یک فرد می تواند دیوانه شود. از دست دادن حافظه، کسانی را که اغلب در کلیدی سوئیچ می کنند، تهدید می کند. در خانواده ای که معمولا برای قرار دادن کلیدهای روی یک میز معمول است، اختلافات اغلب رخ می دهد. و افرادی که اغلب دسته ای از کلید ها را می ریزند ناراحتی های مختلفی را جذب می کنند.