مبارزه با غلتک برگ

در پایان بهار، در طول گلدهی درختان و شکوفه های جوان، می توانید ببینید که برگ ها به یک لوله پیچ خورده یا به شدت تغییر شکل یافته اند - این کار یک غلتک برگ است. این آفت می تواند درختان و درختان وحشی و درختان را بدست آورد و آسیب زیادی به کشاورزی وارد آورد. مبارزه با ریشه کوهی برگ در باغ، کار هر باغبان است که می خواهد محصولات و گیاهان را نجات دهد.

چگونه از غلتک برگ خلاص شویم؟

برای شروع فعالیت های فعال، لازم است که در مورد عادت حشرات و آسیب آن به ساکنان باغ یاد بگیرند. سنگ شکن برگ باعث آسیب زدن به گیاهان می شود - برگ ها و گل ها را پیچیده می کند و آنها را در مرحله کپسول می کشد، که سپس به یک بوته تبدیل می شود. اما این بدان معنا نیست که با داشتن بال ها، پروانه خطرناک تر می شود؛ زیرا تابستان تمام تابلوهای چند تخم مرغ جدید را می سازد که دوباره به حشرات برگ خوردن می رسند.

درمان مناسب برای غلطک برگ یک است - کنترل خستگی ناپذیری بر کاشت، و پردازش آنها با آماده سازی شیمیایی است که به تهاجمی (پریتروئید) و قدرت متوسط ​​(حشره کش ها) تقسیم شده است.

درمان را در اسرع وقت انجام دهید - در اوایل بهار، با Prefilaktin، به محض این که دمای بالاتر از 5 درجه سانتیگراد باشد. این بدان معنی است که قادر به تخریب لارو است، آماده برای بیداری.

اگر زمان از دست رفته است و کلیه ها در مرحله ی به اصطلاح مخروط سبز هستند، قبل از شکوفه ی نوزادان، سپس از داروهای جدی استفاده می شود:

نکته اصلی این است که با پردازش در اواخر بهار - که هوا زیر 10 درجه سانتیگراد گرم نمی شود. در تابستان، زمانی که گزنده ها در حال رشد خود در شاخ و برگ دام می اندازند و خانه های خود را با خرگوش ها پوشانده اند، تنها با کمک عوامل بسیار سمی می توانند شکست بخورند، گرچه استفاده از آنها بسیار خطرناک است، زیرا نفوذ به میوه. اما اگر تهاجم کرتهای بزرگ بزرگ باشد و با بقای باغ به خطر بیفتد، باید آن را اعمال کرد:

  1. "Ivanhoe"
  2. تارزان
  3. "Fastak"
  4. گلادیاتور
  5. سنسی
  6. "Zeon"
  7. "کاراته"