نماز به سرجیوس رادونژ قبل از امتحان

برای دانش آموزان، زمان امتحانات در عین زمان مسئولیت پذیر و وحشتناک ترین است. اعصاب بیش از حد و استرس مداوم می تواند ارزیابی کمتر از حد انتظار باشد. به عنوان مثال، پس از خواندن نماز به سرجیج رادونژسکی برای کمک به مطالعات، می توانید برای کمک به نیروهای بالاتری به کمک کمک کنید. مهم است که درک کنیم که مقدس تنها به افرادی که فقط با قلب خالص و ذهن باز می کنند، کمک می کند. لطفا توجه داشته باشید که نماز جادوی جادویی نیست و شما باید مواد را خوب یاد بگیرید، در غیر این صورت می توانید امتحان را شکست دهید. اگر سعی می کنید اعتبار را به شیوه های جعلی منتقل کنید، نمیتوانید به کمک قدرت های بزرگ حساب کنید.

چگونه قبل از تحصیل و امتحانش دعا به سرجیوس رادونژ را بخوانید؟

برای دریافت حمایت نامرئی از قدرت های بزرگ، نه تنها دانش آموز مجاز به تماس با مقدس است، بلکه والدینی که می خواهند به فرزند خود کمک کنند. برای آغاز بهتر است از مبارزات در کلیسا که در آن لازم است به پدر و مادر و درخواست از برکت از او. علاوه بر این، توصیه شده است که یک شمع بخرید و آن را از آیکون سرجیوس رادونژ قرار دهید و سپس قبل از امتحان، نماز را بخوانید. بهتر است که کلمات را از کتاب نماز بخوانید تا اشتباه در تنش ها ایجاد نشود چون معنای آن از دست خواهد رفت.

برای افزایش نتایج خود برای موفقیت، می توانید آیکون را در فروشگاه کلیسای با تصویر سنت سرجیوس خریداری کنید و مطمئن شوید که آن را با شما به امتحان می برید. قبل از ورود به دفتر، روزی که امتحان را امتحان کنید، باید نماز "پدر ما" را بخوانید. با تشکر از این، شما قادر خواهید بود از استرس خلاص شوید و به یک موج مثبت تبدیل شوید. از یک بلیط بکشید، از خدا بخواهید که برکت دهد. پس از امتحان کامل، توصیه می شود که شما یک بار دیگر به کلیسا بروید و شمع را در نزدیکی آیکون مقدس قرار دهید و از او برای کمک تشکر کنید.

مادران و دانش آموزان قبل از امتحان این دعا را به سرجیوس رادونژ خوانده اند:

"ای سرپرست سلطان رادونژ! گناهان گناه و گناه ما را ببخش! ای ارجمند سرجیوس رادونژ، دعای من را بشنو، از پایین قلبم بشنوم، بنده خدا (اسم) را در تدریس دشوار تسلیم کن. اطمینان و وضوح ذهن، هوش و توجه خود را ارسال کنید. کمک به افکار او را جمع کن امیدوارم در رحمت تو بنده خدا (اسم) کمک کند. کمک مالی در همه امور آن، موفق باشید. از من محافظت کن او را با نماز خود از همه مشکلات، بدبختیها، او را برای گناهان خود رها کنید. سنت سرجیوس رادونژ! به نام پدر و پسر و روح القدس! آمین آمین آمین. "