کیست تخمدان چپ - درمان

کیست تخمدان چپ یا راست تشخیص بسیار رایج این روزها است. تقریبا هر پنجم زن در دوران بارداری به او برخورد می کند. در اغلب موارد، کیست به طور تصادفی تشخیص داده می شود، تبدیل به یک تعجب کامل برای زن است. همان بیمارانی که از امتحان های معمول رعایت نمی کنند، گاهی اوقات حتی در مورد حضور تحصیلی نمی دانند. تنها تفاوت بین کیست تخمدان راست و چپ، محل تومور و علائم مشخص است.

نشانه های کیست تخمدان چپ

به طور معمول، علائم بالینی زنده با رشد فزاینده کیست در تخمدان چپ همراه است. پس از رسیدن به اندازه بزرگ، تشکیل می تواند باعث:

با این حال، تشخیص نهایی نمی تواند انجام شود، تنها بر روی کیست های بالا در تخمدان چپ متکی است. از آنجا که چنین علائم شناختی اغلب در سایر موارد، نه تنها بیماری های زنان دیده می شود.

علل یک کیست در تخمدان چپ

عوامل موثر بر ظهور و رشد تومور به طور کامل ثابت نشده است. اما، با این حال، به دلایل ممکن برای تشکیل کیست در تخمدان چپ می توان نسبت داد:

چگونه برای درمان کیست تخمدان چپ؟

اصل درمان کیست تخمدان چپ بستگی به اندازه، شدت رشد و نوع آموزش دارد. اغلب کیست های عملکردی (در محل فولیکول پرتاب شده یا بدن زرد ظاهر می شود) در طول سه دوره قاعدگی به طور تصادفی انجام می شود. اگر اندازه کیست در تخمدان چپ بیش از 10 سانتیمتر باشد، سپس درمان با جراحی انجام می شود. همچنین توصیه می شود به مداخله جراحی در موارد پیچیده اعمال شود. این موارد عبارتند از: تورفتگی تومور، پارگی، فشردگی ارگانهای مجاور مجاور.

به منظور کاهش اندازه کیست، و گاهی اوقات برای پیشگیری، بسیاری از متخصصان قرصهای کنترل تولد هورمونی را تجویز می کنند. به خصوص برای بیماران که در معرض خطر هستند.