Mehendi در شانه

نقاشی های روی بدن با حنا نه تنها امن، مفید، بلکه زیبا نیز هستند. Mehendi در شانه هایش، دستانش همیشه به نوعی مرموز نگاه می کنند. پس از همه، آن اغلب نه تنها الگوها را نشان می دهد، بلکه نشانه های مخفی، که، همانطور که بسیاری می گویند، می تواند تأثیر قابل توجهی بر سرنوشت انسان داشته باشد.

زیباترین مینهی روی شانه

اگر ما در مورد نقاشی های سنتی هند صحبت می کنیم، پس از آن آنها شامل انواع خطوط ظریف، به آرامی تبدیل به نقاشی های گل. توجه ویژه باید به تصویر لوتوس، نماد خلوص، مانگو و طاووس باشد. همه آنها یک نماد کشور مهاتما گاندی محسوب می شوند.

با توجه به سازندگان مندی، اگر می خواهید مینهی را به تصویر بکشید، هر دو در شانه، و از شانه تا آرنج، تیره تر الگو، قوی تر عشق، احساسات نسبت به شریک. سایه قرمز باید برای کسانی که به دنبال موقعیت رهبری و نفوذ دیگران هستند ترجیح داده شود.

اگر یک حیوان را بر روی شانه، تزئینات رویشی ترسیم کنید، سپس به این ترتیب می توانید از بیماری خود محافظت کنید. بدون رفتن به جزئیات دقیق معنای هر الگوی، به نظر نمی رسد که بیوتاتو به نظر ظریف تر است، اگر آن را از الگوی، و گاهی اوقات قومی، موتیف. علاوه بر این، شما می توانید تمام نقاط، حلقه ها، منحنی ها، رمب و ... را در اینجا اضافه کنید.

مهم است که ذکر شود که سبک های مختلف اجرای Mehendi وجود دارد:

  1. آسیایی نقوش گیاهی غالب است.
  2. عربی تاتو یادآور گلدوزی عربی است.
  3. هندی نقشه های بزرگ مانند دستکش و جوراب های شلواری
  4. آفریقایی در اینجا الگوهای هندسی غالب می شوند.

با توجه به کیفیت خالکوبی از حنا، پس از شانه، کمتر از 30 روز طول خواهد کشید. درست است، این را نمی توان از نقاشی در مناطق درشت پوست نام برد.