بالکن را با اتاق ترکیب کنید

بسیاری از ما از این ایده وسوسه میشویم که ترکیبی از یک بالکن با یک اتاق است. این به ویژه در مواردی که مساحت مسکن کوچک است، صادق است. افزایش اتاق در هزینه بالکن این نقص را جبران می کند، زیرا سرزمین جدید قادر به انجام کارهایی است که برای آن عجیب نیست.

سخت ترین مرحله اولیه کار است، که در نتیجه ما باید مجوز تغییرات در پروژه آپارتمان را بدست آوریم. قدم زدن در اطراف اتاق ها می تواند به شدت شور و شوق ما را کاهش می دهد. بنابراین، توصیه می شود به افراد صالح در این زمینه اعتماد کنید. کار اصلی در ترکیب بالکن با اتاق، عایق حرارتی داخلی و خارجی، عایق آبی و بخار و گرم شدن پوشش کف است.

ترکیب بالکن با یک اتاق - گزینه های طراحی

طراحی بالکن ترکیب شده با اتاق به این بستگی دارد که آیا دیوار را جدا کنید که دو اتاق مختلف را جدا کرده یا آن را ترک کنید. لازم به ذکر است که برچیدن دیوار تحمل کننده یک خطر امنیتی است. در این مورد، گزینه های طراحی را در نظر بگیرید، که در آن یک تابع خاصی را انجام می دهد.

هنگامی که بالکن را با آشپزخانه ترکیب می کنید ، دیوار رها شده معمولا نقش منطقه بندی را به ارمغان می آورد. آن را به یک جدول یا به یک نوار شمار تبدیل می شود.

در اتاق خواب، دیوار مناسب است به عنوان یک میز دستمال سفره استفاده کنید. در هر صورت، محوطه بالکن را نمی توان با مبلمان اضافی بارگیری کرد. بخش جدید اتاق می تواند یک مکان مورد علاقه برای تنهایی باشد، زمانی که نیاز به استراحت یا کار دارید. این محل عالی است، هر دو برای boudoir و برای دفتر.

در اتاق نشیمن، مرز گذر اغلب با آرک های شکل دار، نیمه آرک یا ستون تزئین شده است که زیبایی خیره کننده ای دارند. در مواردی که اتاق و بالکن با هم، اما گاهی اوقات به جدایی فضایی نیاز دارید، یک درب کشویی نصب کنید یا پرده ها را بگیرید. اگر این گزینه را انتخاب کنید، اتاق را روشن تر می کنید، مانند پنجره ی فرانسوی، پنجره ای روشن تر می شود.

همانطور که برای جنسیت، می تواند همان ارتفاع یا با یک برد در مرز باشد. ترکیبی از یک بالکن با یک اتاق همیشه حاوی لحظات دلپذیر است.