علاقه شخصی - چه چیزی و چگونه آن را می شناسید؟

تمایل به دستیابی به اهداف زندگی در هر فردی ذاتی است، اما اغلب به سود واقعی تبدیل می شود. به طور شگفت انگیزی، حتی روانشناسان گاهی اوقات در مورد توسعه یک فرد صعود از نردبان شغلی مفید هستند.

علاقه شخصی چیست؟

با توجه به این که علم این مفهوم را درک می کند، جنبه های جدیدی به دست می آورد. اگر یکی از مضامین اولیه منفی خلاصه شود، منافع شخصی نه تنها یک پدیده منفی است. این را می توان در یکی از روش های زیر باز کرد:

  1. تلاش برای سود و خود سود. جامعه شناسی، به عنوان حوزه دانش در مورد فرآیندهای جامعه، از چنین تمایل پرشور، که بالاتر از ارزشهای اخلاقی است، تأیید نمی کند.
  2. عدم توانایی یا عدم تمایل به انجام کارهای خوب، بدون پاداشهای مادی است. علاقه شخصی به طور مستقیم با کاهش نیاز به رضایت اخلاقی از تصویب و قدردانی شفاهی ارتباط دارد.
  3. انگیزه برای ارتکاب جرم، سرقت، قتل، تقلب است.

علاقه شخصی - روانشناسی

علم، آشکار سازوکارهای کار آگاهی بشری، خودآگاهی را بالاترین شکل خودخواهی می نامد، زیرا حداقل یک بار در زندگی هر شخص چنین تحرک هایی را تجربه می کند. فرد خودخواه فردی است که به طور منظم قربانی خواسته های پایه می شود تا بیشتر و سریعتر درآمد کسب کند. روانشناسی نمی تواند با احتیاط مبارزه کند، اما این علم توانایی دادن انگیزه به فرد برای سرکوب آن را در شخصیت خود دارد.

چگونه می توان اهداف خودخواهانه را درک کرد؟

قانون جرم و روانشناسی دو شاخه علمی است که پاسخ به این سوال را در مورد چگونگی شناخت اهداف مزدور می دانند. متخصصان از دلایل، اجازه می دهد آنها را به تمایز، کمک به انجام کار خود را. روابط متقابل بین افراد همیشه عادلانه نیست و انگیزه خودخواهانه می تواند فرصتی برای صحبت با یک روانشناس یا مجازات زندان باشد. برای درک اینکه شخصی در طی این یا آن اعمال خودخواه بود، سه عامل کمک خواهد کرد:

چگونه خودت را شناختی؟

احساس احترام متبحر یا نسبی به شهود و تجربه زندگی کمک خواهد کرد. شخصی که خود را خدمت می کند، هر چند مجبور به برقراری ارتباط با یکی که مایل است چیزی را بدست آورد، اما از آنجا که او هیچ لذتی از این تماس احساس نمی کند، باعث می شود اشتباهات:

علاقه خود به ازدواج

وضعیت سخت تر زندگی سخت تر، فرد بیشتر به دنبال آن است تا در اسرع وقت تصحیح شود. ازدواج با یک شریک ثروتمند یا قدرتمند، یکی از ساده ترین ابزار برای به دست آوردن آزادی مالی است، گرچه به تناسب احساسات خود. یک فرد علاقه مند می تواند هر دو مرد و یک زن باشد، اما اغلب جنس منصفانه در هنگام ایجاد یک خانواده محاسبه می شود. انتظار می رود که در چنین یک ازدواج دو مشکل عمده وجود داشته باشد:

  1. اوقات فراغت مشترک هنگامی که زن و شوهر تنها با پول ارتباط برقرار می کنند، نمی توانند خود را با ترجیحات موسیقی، سرگرمی ها و دیدگاه های زندگی یکدیگر متحد سازند.
  2. روابط جنسی خودپنداره همسران را مجبور نمی کند تا در رختخواب احساس شور و رضایت کنند.

علاقه شخصی به ارتدکسسی

دین مسیحی گناه پول-عشق یکی از رایج ترین و خطرناک ترین گناهان است . خادمان معتقدند که جامعه از طریق فرهنگ مصرف مسموم می شود، به این ترتیب افرادی که وارد آن می شوند، نمی بینند که توسط فرقه پول و اهمیت خود انگیزه دارند. خودپنداره نجات جان را از بین می برد، بنابراین ارتدوساسیون توصیه می کند که با آن به روش های زیر مبارزه کند:

  1. یک شیوه زندگی آسوده . معقول بودن در لباس، غذا و سرگرمی نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه خواهد شد، بلکه باعث می شود که اضطراب ناشی از اضافه بودن آن نیز کاهش یابد.
  2. شکل دادن ارزش های صحیح در کودکان . این کودکان به عنوان پدر و مادرهایی که عشقشان به موفقیت و ثروت را در آنها به ارمغان آورده بودند، ناراضی نبودند، آنها باید به احترام و خیرخواهانه هدایت شوند.
  3. گفتگو با وزرای دین برقراری ارتباط با یک کشیش و افراد با ذکاوت توسط ایمان، احساس یکپارچگی و حمایت را خواهد داد.