گربه اسکاتلندی - شخصیت

یک گربه، مانند یک سگ، دوست بسیار نزدیک مرد است. به طور کلی اعتقاد بر این است که سگ ها خانه را نگه می دارند و گربه ها در آن احساس راحتی می کنند. به طور کلی، گربه ها از حیوانات دیگر، از جمله سگ ها با خودکفا بودنشان بسیار متفاوت هستند. سگ ها نمی توانند بدون ارتباط با یک فرد، آن را به عنوان در هوا نیاز دارند و به ندرت در استاد مجازات می شوند. گربه ها به این معنی بسیار مشتاق و متکبر هستند. یک نمونه قابل توجه از این ویژگی شخصیت گربه راست اسکاتلندی است که، به رغم تظاهرات آن، به عنوان نگهبان آرامش در خانه محسوب می شود. و چه نوع از گربه های اسکاتلندی شخصیت، ما در زیر در نظر گرفته.


ویژگی های شخصیت گربه های اسکاتلندی

نژاد گربه های اسکاتلندی Fold کمی خجالتی است، حتی ویژگی های شخصیت زن. یکی از ویژگی های برجسته شخصیت گربه های اسکاتلندی، میزان بالایی از اهلی شدن، پیوستن به مالک و محل اقامت آنهاست. آنها دشوار است که جایگزینی و تغییر مکان جهانی را تحمل کنند، زیرا آنها به چیزهایی که در اطراف آنها هستند، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. آنها در میان اطراف شناخته شده خود احساس اعتماد به نفس می کنند. برای نژاد گربه های اسکاتلندی پر از رفتار آرام و صلح آمیز و شیوه انعطاف پذیری زندگی مشخص می شود. و استقلال آنها، تا حدی افزایش عزت نفس و خودخواهانه، بیشتر لمس می کنند، مگر آنکه باعث ناراحتی شوند. به خصوص کیفیت مهم در نژاد به عنوان Scottish Fold و Cat گربه اسکاتلندی، انتخاب آن است. یک گربه فقط آن چیزی را که معنی و مفهوم آن را دارد، به یاد می آورد و درک می کند. بنابراین، اگر می خواهید چیزی به او تدریس کنید، باید تلاش کنید شاهزاده خانم کرکی را متقاعد کنید که برای او مهم و سودآور است.

اما علیرغم همه ی مخلوقات و شخصیت های شلوغش، گونه هایی مانند گربه های Scottish Fold و Scottish Straight تمایل زیادی به اعضای خانواده خود دارند. و آنها این کار را نفوذ و بسیار خوب انجام نمی دهند.