حلقه نقره ای

زیور آلات همیشه در میان زنان بسیار محبوب هستند. آن کوچک، بزرگ، ساده یا پیچیده است. حلقه های نقره ای همیشه می تواند در مورد وضعیت، رفاه و سلیقه مالک آن بگوید.

حلقه نقره ای زنان چیست؟

در حال حاضر، هر مد لباس احترام به سادگی باید در زرادخانه خود را چند زنجیره جالب و غیر معمول است که می تواند انگشتان خود را تزئین. و به طور فزاینده ای، این حلقه ها کاملا گسترده هستند، مثل همه دکوراسیون های مد روز در این فصل. آنها می توانند در فرم باشند:

به طور جداگانه، ما باید درباره حلقه های اسلاوی نقره صحبت کنیم. از زمان بسیار قدیم، آنها عملکردهای amulet را انجام دادند. آنها اغلب نمادها و حیوانات خاصی را نشان می دهند.

حلقه نقره ای بسیار زیبا و لوکس با سنگ. و اندازه سنگ ها می تواند بسیار متفاوت باشد. این می تواند یک حلقه نقره ای باشد که در مرکز آن یک سنگ بزرگ و یا ترکیب چند سنگریزه کوچک است.

انتخاب سنگ ها به ادراک شخصی و ویژگی های آن بستگی دارد. به عنوان مثال، حلقه نقره ای با روبین قادر به محافظت در برابر دشمنان، محافظت در برابر بیماری ها، و همچنین کمک به غلبه بر عدم اطمینان. حلقه ی نقره ای با مشتی از خشم محافظت می کند. انرژی این حلقه به یافتن هماهنگی درونی و همچنین حفظ سلامتی کمک می کند.

با چی پوشیدن حلقه نقره ای؟

مدرن مد یک چارچوب مشخص برای پوشیدن حلقه ها را نمی دهد، اما با این وجود، چند توصیه توصیه می شود. اگر حلقه بسیار عظیم است، بهتر است آن را به طور جداگانه پوشانید. این است که از این دست باید یک حلقه دیگر وجود نداشته باشد. اگر حلقه یک سنگ داشته باشد، گوشواره های دیگر یا دستبند باید با رنگ مطابقت داشته باشد. استثناها حلقه هایی هستند که در آن چند رنگ ترکیب می شوند.