چرا رویای یک مارمولک را میبینید؟

از زمان های قدیم، مارمولک ها خزانه داران گنجینه بودند. مردم اعتقاد داشتند که در جایی که این خزندگان زندگی می کنند، باید بطور کامل جواهرات و طلا را به وجود آورد. از آن به بعد، نظر وجود دارد که رویائی که مارمولک در آن شرکت می کند، لزوما با تغییرات در وضعیت مالی ارتباط دارد.

چرا رویای یک مارمولک را میبینید؟

اگر متوجه شوید که خزنده دنده را پرتاب کرده است، این یک هشدار است که در آینده نزدیک خطر یک وضعیت خطرناک افزایش می یابد، بنابراین باید مراقب باشید و اعمال بثورات انجام ندهید. مارمولک به داخل خانه خزید تا از گرما پنهان شود - اشاره به ناخودآگاه است که مشکلات موجود را می توان به راحتی با ترکیب منطق حل کرد. اگر شما رویای خود را می کشید که خزنده را می کشید، پس شما قادر به کنار آمدن با مشکلات موجود و بازگرداندن نام خوب خود خواهید بود، اما تنها این می تواند به هزینه زندگی شخصی شما رخ دهد.

مارمولک مرده نماد آن است که شما می توانید با دشمنان خود سازش کنید و از وضعیت بیرون بیایید. اگر شما خزنده را گرفتار کردید، پس شما توانستید به موفقیت مورد نظر دست یابید و برنامه های طولانی مدت خود را تحقق بخشید. لازار پوست را می پوشد - آماده می شود، شما در معرض خطر جدی هستید.

چرا مارمولک سبز می شود؟

چنین رویا نماد یک دولت دوگانه است، که از آن آسان نیست که خارج شوید. Sonnik هشدار می دهد که در این زمان بهتر است که ریسک نکنیم و از موقعیت های دشوار اجتناب کنیم. بسیاری از مارمولک های روشن - نشانه ای از سر و صدا بی فایده است، اگر شما آنها را نیز گرفتن، سپس مورد در ابتدا به شکست محکوم شده است.

چرا ما در مورد مارمولک های کوچک رویاییم؟

تعداد زیادی از خزندگان کوچک - نشانه آن است که به زودی شما باید انتظار مشکلات جزئی که با زندگی روزمره همراه است. رویای دیگر هشدار می دهد که شما نباید در مورد افراد دیگر فکری کنید و نباید اعمال بثورات انجام دهید.

چرا رویای مارمولک بزرگ است؟

در این حالت، خواب یک تصادف را با یک فرد یا وضعیت ناخوشایند پیش بینی می کند. اگر مارمولک نیز به شما حمله کرده است، پس باید از یک فرد نزدیک که با آن ارتباطی نسبتا اعتماد دارید انتظار دارید. رویای ، که در آن مارمولک به نظر می رسد - بزرگترین مارمولک در جهان، وعده تغییرات قابل توجهی در زندگی شخصی شما، شاید شما در نهایت با همسر خود روبرو خواهید شد.

رویای نیش مار چیست؟

نیش خزنده یک هشدار است که در زندگی واقعی شما باید مراقب باشید، زیرا کسی می تواند به زندگی شخصی شما آسیب برساند. یکی دیگر از این رویا نشانه ای از مشکلات مالی است، بنابراین ارزش صبر است.