چگونه می توان یک قاب را با گل کرد؟

بسیاری از مادران دختران برای زنان جوان مد لباس های زیادی را صرف می کنند. اما موی سر های زیبا، گروه های لاستیکی و رینگ بسیار آسان است که توسط خودتان ایجاد کنید! به عنوان مثال، برای مد روز در این فصل، لبه با گل، زمان و مواد کمتری نیاز ندارد. بنابراین، در این کلاس استاد، ما به شما نشان می دهیم که چگونه خودتان می توانید یک نوار مو را با گل ها بسازید.

قاب با گل از کلاس master foyamira

برای کار ما نیاز به مواد زیر است:

دوره کار:

  1. ما اسلحه گرم را روشن می کنیم و گل یک به یک را به ترتیب به بهترین شکل می گیریم.
  2. نکته: گلها را به ترتیب صحیح در جدول پخش کنید تا آنها را سریع و منظم چسباند.

  3. تعداد رنگها بستگی به نحوه قرار دادن آنها در لبه و چقدر آنها دارد. به گل ها می توانید پرها، برگ ها، دانه ها یا چیزی را به دلخواه خود اضافه کنید. گل ها باید به گونه ای قرار بگیرند که به راحتی به یکدیگر متصل شوند. این قدرت تولید محصول را تعیین می کند. مراقب باشید، چسب به سرعت انجماد!
  4. گل ها را فقط می توان در یک طرف چسباند، و می تواند به طور کامل در سراسر لبه، گسترش به طور مساوی. هنگامی که شما تمام گل ها را لمس کرده اید، به آرامی قیچی و یا تیغه برای حذف همه چسب های باقی مانده نیاز دارید.
  5. قاب خود را با گل آماده است!

چنین قابی برای هر دو دختر بالغ و یک دختر کوچک مناسب خواهد بود. این دکوراسیون می تواند یک هدیه اصلی ساخته شده توسط دست خود باشد.