گوشواره با مرجان

مرجان - یک ماده طبیعی طبیعی زیبا است که از دوران باستان شناخته شده است. اعتقادات و افسانه های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد. مرجانی مواد اسکلتی از پولیپ های مرجانی است که صخره های مرجانی و جزایر کامل را تشکیل می دهند. بیش از 3500 گونه مرجان و 350 سایه وجود دارد. با این حال، فقط برخی از آنها برای ساخت جواهرات استفاده می شود. پالت مرجان ها بسیار متنوع است: از سفید و نور صورتی تا قرمز روشن.

از ارزش خاص رنگ های نادر از زیور آلات مرجانی - آبی، آبی، طلا و حتی سیاه و سفید است.

زیبایی مرجان برای قرن ها زنان را جذب کرده است و جواهرات از اینکه ما را با گوشواره ها، حلقه ها، آویزها، دانه های مرجانی که با فلزات گرانبها طراحی شده اند، خسته نمی شوند. رنگ مرجان ها محو نمی شود، بنابراین به آرامی گوشواره های مادربزرگ خود را با یک مرجان می گیرند - امروز آنها همگی مرتبط هستند.

چرا گوشواره با مرجان ترکیب می شود؟

گوشواره مرجانی مناسب برای هر ترکیبی است. سبک گاه به گاه اجازه می دهد تا شما را به ترکیب آویزان های عظیم از رنگ های طبیعی است. برای لباسهای شهر، گوشواره های نقره ای را با مرجانی از خاکستری، قهوه ای و سیاه انتخاب کنید. گوشواره شسته و رفته با مرجان در نقره حتی در دفتر مناسب خواهد بود. سبک دفتر فقط از حضور آنها سود خواهد برد.

گوشواره های طلای با مرجان در یک مهمانی یا تاریخ مناسب هستند. برای چنین لباس مهم است که شکل صحیح گوشواره را انتخاب کنید. بنابراین، برای مثال، گوشواره های مرجانی کوچک به شکل شاخه ها به یک لباس باز و یک دکولت عمیق نزدیک خواهند شد. گوشواره با مرجان ها در طلا به شکل کلیپ های بزرگ مناسب لباس شب خشن تر.

گوشواره با مرجان صورتی می تواند با مهره های ساده و حلقه های تک رنگ، حلقه های عظیم با مرجان جلا ترکیب شود.

تزئینات ارزان از مرجان ها را دنبال نکنید - اغلب این ها تقلبی های پلاستیکی هستند که چیزی به تصویر شما وارد نمی کنند.

فراموش نکنید که مرجان مواد شکننده است، بنابراین لازم است که از جواهرات از آن در یک جعبه جداگانه با یک پارچه نرم در داخل محافظت شود.