اخلاق ارتباط

یک فرد همیشه در جامعه است و این امر ارتباطات مداوم را نشان می دهد. و به منظور آن است که بدون درگیری، اخلاق از ارتباطات، به توصیه هایی که باید گوش به وجود دارد.

معیار ارتباط با مردم

در این موضوع، هیچ یک از دوازده کتاب نوشته نشده است، که در آن برای تقریبا هر رویداد زندگی، نکاتی وجود دارد. و از همه منابع ادبی ضروری است که مهمترین و مهمترین توصیه های ارتباط با مردم را بیاموزیم:

1. دیل کارنگی، خالق نظریه ارتباطات، می آموزد که راز اصلی روابط درست در یک لبخند ساده قرار دارد. بعد از همه، این می تواند مخاطبان مثبت از مخاطب ایجاد کند، یک نگرش مثبت ایجاد کند. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود مردم را به خودتان بیاورید.

2. محبت اول. این قانون باید حتی زمانی که شما با فردی که زیر سطح اجتماعی شما است ارتباط برقرار کنید.

3. سعی کنید افکار خود را به روشنی بیان کنید تا از سوء تفاهم از طرف شریک در گفتگو جلوگیری شود و در نتیجه منشاء درگیری باشد. اول و مهمتر از همه، این توصیه به مکالمات یک نوع کسب و کار مربوط است.

4. کودکان همچنین افراد هستند، اما آنها کمی کوچک هستند، و بنابراین در هنگام برخورد با آنها، باید چندین قانون را به یاد داشته باشید:

5. از زمان به زمان، فرد را با نام تماس بگیرید. پس از همه، برای مرد هیچ صدا شیرین تر از صدای نام خود را وجود دارد.

6. به عنوان یک شنونده عمل کنید. در بیشتر موارد، مردم می خواهند شنیده شوند. بلندگو را قطع نکنید اجازه دهید او صحبت کند

اخلاق ارتباطات در اینترنت

در حال حاضر چنین قوانین تاییدیه ای در ارتباطات در شبکه های اجتماعی، انجمن ها و غیره وجود ندارد، اما این به این معنا نیست که شما می توانید مانند یک حیوان رفتار کنید. بنابراین، ما به تعدادی از توصیه هایمان توجه می کنیم که به دیدگاه شما در مورد آگاهی مخاطب می رسند و یک فضای دوستانه ایجاد می کنند:

  1. به جهان ناشناس نروید به خودتان یادآوری کنید که در انتهای دیگر سیم همانند شما، یک فرد زنده است . بنابراین، هنگامی که شما یک پیام را تایپ می کنید، تصور کنید که در برابر مخاطب خود صحبت می کنید. آیا شما از کلمات خود شرمنده هستید؟
  2. اخلاق رفتار در اینترنت و ارتباطات شامل پیروی از تمامی قوانینی است که در حین ارتباط در واقعیت پیروی می کنید. در این مورد، به خاطر داشته باشید که در فضای مجازی هستید، در قسمت های مختلف قوانین وجود دارد. به این ترتیب، هنگامی که با یک نوع ارتباط جدید برای خود مواجه می شوید، به دقت قوانین آن را مطالعه کنید تا از ایجاد فضای خصمانه جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، با ورود به بحث در مورد اشکال، اشتراک در یک گروه خاص، خود را با نیازهای خود آشنا می سازید.
  3. از زمان و افکار مخاطب خود احترام بگذارید. کاربران را به دلایل احمقانه مزاحم نکنید. برای بسیاری، زمان شبکه بسیار گران است. و هر فرد دارای مسائل مقیاس های مختلف است.
  4. تلاش برای ایجاد یک تصویر ارزشمند در چشم شریک زندگی خود. لازم نیست زمان صرفه جویی در قوانین گرامر را صرفه جویی کنید. یاد بگیرید که نظر خود را منطقی بیان کنید
  5. ورود به بحث بحث، به سطح موجودیتی نزول نکنید که تنها با استفاده از لعنت می تواند مخاطب خود را از اشتباه خود متقاعد کند.
  6. اگر کسی آداب سخنرانی را نادیده نگیرد، این بدان معنا نیست که لازم نیست که از کمبودهای او متضرر شود و از نظر اخلاق همان را نادیده بگیرد.