روانشناسی ثروت

برای تبدیل شدن به یک فرد خوب، باید روانشناسی ثروت را بدانیم. فقط چند قاعده و اعتقاد به موفقیت شما می تواند معجزه کند.

قوانین روانشناسی، چگونگی تبدیل شدن به غنی

  1. اگر می خواهید مشاوره موثر دریافت کنید، سپس فقط به افرادی که واقعا می دانید چه چیزی بگویند مراجعه کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه به بازی شطرنج، سپس به یک حرفه ای بروید، در کسب و کار یکسان است.
  2. با تمام برنامه ها و ایده های خود به اشتراک بگذارید. این بیانیه بر اساس روانشناسی افراد ثروتمند است. هر کس نظر خود را در مورد این یا آن سوال دارد، و آنچه برای شما خوب است می تواند برای آنها بد باشد.
  3. لازم است با دقت و با عشق پول بپردازید. توصیه می شود که صورت حساب ها را در کیف پول مرتب کنید، به لطف جهان برای آنها.
  4. روانشناسی ثروتمندان و فقرا بسیار متفاوت است، زیرا سابق به راحتی بخشی از پولشان است و از آن پشیمان نیست، که شما در مورد دیگران نخواهید شنید. یاد بگیرید، پول دادن، در مورد خودتان بگوئید: "ببخشید، امیدوارم، به زودی به عقب بازگردید".
  5. برای جذب انرژی ضروری هر روز، می گویند تأیید، مثلا: "پول من را دوست دارد"، "هر روز من بیشتر و بیشتر پول". چنین عباراتی را برای خودتان در نظر بگیرید و آنها را به عنوان اغلب ممکن است بیان کنید.
  6. یکی دیگر از قوانین مهم در روانشناسی ثروتمندان، یک شخص سخاوتمند است. در هدایایی برای بستن خویشاوندان و دوستان خود نگذارید، ثروت خود را با قلب خالص به اشتراک بگذارید.
  7. حسادت را متوقف کنید، این احساس برای ثروتمندان نیست. لازم نیست که ساعت ها صرفا جایی که دوستانتان برای یک ماشین زیبا زیبا پول می گیرند، صرف نظر کنید و یا به این معنی که هر سال می توانید به امریکا بروید. یاد بگیرید از دیگران لذت ببرید، جهان قطعا از آن قدردانی خواهد کرد.
  8. این بسیار مهم است - صرفه جویی در هزینه برای "روز بارانی"، همانطور که قطعا می آید. بهتر از پیاده روی رویای بلند خود را جمع آوری کنید.