معنی معکوس معکوس چیست؟

به رغم محبوبیت این نماد، تعداد کمی می تواند به معنای یک کراس معکوس باشد. شایع ترین اطلاعات نشان می دهد که این علامت دارای انرژی منفی است و حتی با شیطان مرتبط است. در واقع، تاریخچه صلیب معکوس بسیار غنی است.

معنی معکوس معکوس چیست؟

نسخه های متعددی وجود دارد که داستان ظاهر این نماد را بیان می کنند. مسیحیان او را با پیتر رسول، که کلیسای مسیحی را تاسیس کرد، متصل می کند. رومی ها او را یک فرقه گرایی می دانستند و می ترسیدند که امپراتوری را نابود کند. هنگامی که پیتر گرفتار شد و تصمیم گرفت که مصلوب شود، رسول خواسته بود که او را به زانو در می آورد، تا نتواند مرگ، مانند عیسی. در نتیجه، صلیب معکوس به عنوان نماد پاپی خوانده شد و آن را "صلیب سنت پیتر" نامید. او با ایمان صادقانه به خدا و تسلیم همراه بود. کلیسای کاتولیک این علامت را به عنوان یکی از نمادهای رسمی آن به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، آن را می توان بر روی تخت پاپ یافت. برای مسیحیان، صلیب متناوب به معنای انتظار فروتنانه زندگی ابدی و عدم امکان تکرار عمل قهرمانی مسیح است. با وجود این، بسیاری از مسیحیان مدرن آن را علامت ساتنیته می دانند.

در بت پرستی، دیدگاه متفاوت در مورد ظاهر این نشانه وجود دارد، بنابراین اولین تصاویر او در معابد یونان باستان دیده می شود. صلیب معکوس یک خصیصه ی خدا آپولو بود. در اسکاندیناویها، این نماد متعلق به خدای تورات بود، وظیفه چکش او را انجام داد. معادله معکوس معادله معکوس در اسلاوها داشت که آن را با نیروهای طبیعت مرتبط می کرد. بعضی از آنها شمشیری را به سمت بالا نشان می دادند.

خالکوبی و نماد عبور متناوب به شیطان پرستی ها چیست؟

در صلیب عادی، هر قسمت معنای خود را دارد، به طوری که خط بالای خدا است و خط پایین شیطان است. در نماد معکوس معلوم می شود که شیطان برتر از خدا است و بنابراین قدرت کنترل آن دارد.

پیروان سحر و جادو سیاه اطمینان می دهند که آنها در شیوه های خود می توانند از نمادها و اشیائی که بر خلاف انرژی سفید هستند، استفاده کنند. برای این منظور، عبور متقاطع ایده آل مناسب است. بسیاری از شیطانیست ها، گت ها و جادوگران سیاه و سفید، تصاویری از یک کراس معکوس را نه تنها با لباس های خود، بلکه همچنین با بدن، خال کوبی، تزئین می کنند. یک تقاطع معکوس برای آنها یک نماد رهایی از خدا و ایمان به طور کلی است. این برای ساخت زیور آلات و طلسم های مختلف استفاده می شود. هنوز هم به عنوان یک رقم برای تزئین تی شرت و لباس های دیگر استفاده می شود.