Nitchatka در آکواریوم - چگونه برای مبارزه با؟

هنگام نگهداری ماهی در یک آکواریوم، شما ممکن است با یک مشکل مانند جلبک های رشته ای مواجه شوید. جلبک های سبز، که رشته آن اشاره می کند، بر روی برگ های گیاهان که در آکواریوم رشد می کنند، انگیزه می دهد، آنها را با موضوع های خود به هم پیوند می دهند.

همه می دانند که اگر تغییرات در محیط یک ارگانیسم رخ دهد، تهدید وجود آن وجود دارد. در این زمان، یکی دیگر از ارگانیسم ها، که در این محیط راحت است، شروع به جایگزینی برای اولین بار می کند. اگر یک موضوع در آکواریوم شما وجود داشته باشد، راه هایی برای مبارزه با آن، نتایج دلخواه خود را به دست نخواهید آورد تا اینکه علت ظاهر آن را از بین ببرید.


روش های مبارزه

جلبک های رشته ای در حضور آب اضافی در ترکیبات آب نیتروژن و فسفر باید در بدن آب ظاهر شوند. بنابراین، اول از همه شما نیاز به توجه به عملیات فیلتر و روشنایی. نور آبی، که باعث رشد رشته می شود، باید حذف شود و جایگزین آن با یک نرم باشد. انباشت ترکیبات آمونیوم هر دو با یک فیلتر تضعیف شده و با تعداد زیاد ماهی با تعداد کمی از گیاهان رخ می دهد. گیاهان شناور و به طوری که به سرعت رشد می کنند (هیگروفیلیا، vallisnerii) جلبک های رشته ای را سرکوب می کنند و مواد غذایی خود را از دست می دهند. اهمیت زیادی در تمرکز آهن در آکواریوم است. این نباید از دوز مجاز 0.2 میلی گرم بر لیتر تجاوز کند.

استخراج جلبک از آکواریوم با دست، به عنوان مثال هنگام حل اسپیرگیروی، تقریبا تنها روش مبارزه است. بسیار مهم است که گیاهان رشته را تمیز کنید و آنها را بشویید و CO2 فقط در روز باید در آکواریوم تغذیه شود. برای همه فعالیت های تمیز کردن، اکثر توصیه می کنند که آکواریوم را به مدت سه روز تیره کنند.

در برخی موارد، استفاده از الجزئیدها مانند سایدکس حاوی گلوتارالدئید بسیار موثر است. پراکسید هیدروژن در مقدار 6 تا 10 میلی گرم در لیتر و یک رشته نیز ناسازگار است.

روشهای بیولوژیکی و کشتار انگل ها را نادیده نگیرید. چه کسی نیکاتکا را می خورد، به این ترتیب گربه ، گاسترومی ها، ماهی های پرتقال از pecilia و molliesia ، و همچنین caropods، Giordanelles، epalceorinhosy سامی.