آیا می توانم در اولین هفته بارداری بیمار باشم؟

آیا می توانم در اولین هفته بارداری بیمار باشم؟ قطعا نه بنابراین به شما هر متخصص زنان پاسخ خواهد داد و ناراحتی ظاهر و حالت تهوع «از یک مسمومیت یا یک پیشنهاد خودداری می کنند». اما، همانطور که می گویند، "دود بدون آتش، اتفاق نمی افتد" و داستان های متعددی از مادرانی که قبلا انجام شده، تایید مستقیم این می باشد. بسیاری از زنان ادعا می کنند که احساس می کنند که در هفته اول یا چند روز پس از تخمک، در حال سوزش هستند. چگونه این پدیده را توضیح دهیم - بیایید درک کنیم.

چرا در اولین هفتههای بارداری بیمار است؟

Toxicosis - پدیده ناخوشایند است، اما در بیشتر موارد، اجتناب ناپذیر است. بسیاری از مادران، با وحشت فکر کردن در مورد انزوای قریب الوقوع، دیگران، برعکس، گوش دادن به هر زنگ از بدن خود و حتی کوچکترین اشاره از بارداری است که به ارمغان بیاورد. تهوع، به عنوان اولین علامت حاملگی، به ندرت قبل از تاخیر قاعدگی ظاهر می شود. از آنجا که این وضعیت بواسطه تنظیم مجدد هورمونی یا تولید پروژسترون فعال است که به مدت 3-4 هفته پس از جلسه تخمک و اسپرم، و یا 5-6 زایمان زودرس می رسد. اما لازم به ذکر است که سموم زیستی، که حتی در این زمان ظاهر شد، به زودی در نظر گرفته می شود و با خصوصیات فردی ارگانیسم توضیح داده می شود.

از همین رو، متخصصین زنان، در پاسخ به این سوال که آیا آنها می توانند در اولین هفته های بارداری استفراغ کنند، به طور قطعی بیان می کنند که این کار را نمی کنند.

تنها دلیل علمی برای چنین تهوع اولیه، عدم قطعیت در شمارش است. اگر فرض کنیم که برای یک نقطه شروع یک زن طول می کشد روز تخمک گذاری و یا علاوه بر آن، اولین روز تاخیر، پس احتمالا این موضوع در شهود مادرانه است. پس از همه، به طور معمول، در زمان تأخیر، دوره حاملگی 2 هفته است (یا 4 دوران بارداری)، بنابر این، سازماندهی مجدد هورمونی در حال حاضر در حال چرخش کامل است و یک اختلال جزئی ممکن است به فکر یک معجزه رخ دهد. البته، در بیشتر موارد، به نظر می رسد سموم پس از تاخیر در قاعدگی شروع می شود، از این رو ادعاهای محکم مادران نشان می دهد که در اولین هفته حاملگی یک زن می تواند استفراغ کند.

با این حال، توضیح دیگری برای آنچه رخ می دهد وجود دارد - این تخمک گذاری به زودی است. بطور مثال، اگر تخمک در یک هفته قبل از تاریخ تخمک گذاری بارور شود، احتمال دارد که مادر باردار در اولین هفته بارداری بیمار باشد. مطمئنا، بعدا معلوم می شود که "اولین" هفته دور از اول بود، اما این از اهمیت اساسی برخوردار نیست.

بنابراین، آیا در هفته های اول بارداری بیمار می شود، پاسخ به این سوال آسان نیست. به ویژه اگر ما به ویژگی های فردی مختلف توجه کنیم و به وجود، باور شهوت انگیز مادرانه اعتقاد داشته باشیم.