رمان با یک رئیس: آیا ارزش شروع کردن است؟

از همه نوع رمان های خدماتی، شاید خطرناک ترین شخصیتی است که در نردبان شغلی بالاتر است. در نهایت، اگر هدف از دلبستگی یک مهندس از یک بخش همسایه بود، حتی توسط همکاران به نحوی متفاوت درک می شد.

یک رمان با یک رئیس یک پدیده بسیار مبهم است که مشکالت بزرگی در کار دارد و اگر یک موفقیت نداشته باشید، یک وضعیت ناراحت کننده است. قبل از اینکه حتی یک رابطه عاشقانه با رئیس خود بگذارید، باید همه چیز را به درستی وزن کنید. هر گونه عشق را می توان در مراحل اولیه جلوگیری کرد و نادیده گرفته شد. اما اگر احساسات را به حرکت درآورید و حتی یاد گرفتید که آنها متقابلی هستند، به زود دشوار نخواهید شد. بنابراین سعی کنید چیزها را از طریق:

  1. هنگامی که در دفتر شایعاتی وجود دارد که شما با رئیس ارتباط برقرار کرده اید، ممکن است این بهترین راه نتواند منعکس کننده اعتبار و روابط شما با تیم باشد.
  2. عاشقانه با یک رئیس متاهل در اغلب موارد بدین معنی است که او به شما حداقل زمان و شما هرگز تبدیل به شما نیست. آیا باید زمان را تلف کنم؟
  3. عاشقانه سرویس با یک رئیس می تواند برای حرفه و حقوق شما مفید باشد، اما زمانی که آن را تمام شده است، شما خود را در موقعیت بسیار غیر قابل تحسین قرار می گیرید.
  4. اگر رئیس آزاد است و خودش به شما علائم توجهی می دهد، باید بلافاصله تصمیم بگیرید که آیا شما آن را پذیرفته یا رد کنید. تعداد زیادی از موارد آزار و اذیت توسط مردان وجود دارد و همیشه برای یک دختر خوشایند نیست.
  5. فکر می کنم مثل یک بازیکن شطرنج، چند حرکت پیش رو. احتمال این است که به دلیل این رمان شما مجبور نیستید کار خود را در آینده تغییر دهید؟ اگر محل کار برای شما گران است، شما باید با دقت آن را وزن کنید.

در هر صورت، اگر شما از طریق عقل سلیم هدایت می شوید، و نه تصورات از افسانه ها و رمان های عاشقانه، پس مطمئنا می توانید منطقی وضعیت را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که آیا بازی ارزش شمع دارد.