رژیم غذایی در میوه ها

بسیاری از متخصصان تغذیه توصیه می کنند راه را برای از دست دادن وزن با میوه ها شروع کنند. تعداد کمی از مردم میوه ها را دوست ندارند، و تعداد زیادی از ویتامین ها و فیبر ها باعث خلق و خوی خوب و هضم عالی می شود.

رژیم غذایی علاوه بر میوه، برای اکثر دختران محتوای شکر در آنها است. درست است: در حالی که بدن ما از فقدان پروتئین رنج می برد، ما نیز به علت کمبود شیرینی پارگی و شمشیر می کنیم. میوه ها نیز در اینجا کمک می کنند: از آنچه شما دقیقا محافظت می کنید، از کمبود شکر است.

علاوه بر این، رژیم غذایی برای کاهش وزن در میوه به شما امکان می دهد تا نتیجه سریع را بدست آورید. حدود 3 روز در یک رژیم منو و یا تغذیه میوه های مخلوط به وضوح بر روی شکل خود تاثیر می گذارد.

میوه ها در رژیم غذایی برای حل مشکلات متعددی کمک می کنند:

قوانین رژیم غذایی

ما به شما یک نوع از رژیم غذایی میوه از تلویزیون مشهور آمریکایی ارائه می دهد - جوآن Lunden. این کاهش وزن به مدت 3 روز است.

در اینجا میوه هایی که می توانید با رژیم Lunden بخورید:

منوی رژیم غذایی نمونه

روز 1:

روز دوم:

روز 3:

با استفاده از این رژیم غذایی، می توانید تا 4 کیلوگرم در هفته را از دست بدهید.